Jordbrukare är inte de enda som LRF Konsult kan hjälpa
Jordbruket var det första arbetsområdet, sedan kom LRF Konsult att utvecklas till att bli ett av de ledande företagen vad gäller ekonomirådgivnings- och redovisningstjänster.
Grunden lades när driftsbyrån startades i mitten av 20-talet då som en resurs för lantbrukare. Företaget växte kraftigt med anledning av en ny jordbruksbokföringslagstiftning under 70-talet och verksamheten inriktades mot bokföringstjänster, kalkylering och revision. När pc-datorerna började bli billiga i slutet av 80-talet var det många som lärde sig att sköta sin bokföring själv via den. Och behovet av rena redovisningstjänster minskade.
Samtidigt blev det allt svårare att försörja sig som jordbrukare. Många lantbruk blev större och mer komplicerade. En del utvecklade sidoverksamheter, som till exempel gårdsbutiker eller gav sig in i upplevelse branschen.
LRF Konsults tjänster utvecklades mer mot rådgivning och konsultuppgifter inom redovisning, juridik och företagsutveckling. Erfarenheterna från jordbruksföretagen visade sig vara värdefulla. Även för att hjälpa andra, mindre och medelstora  företag, problemen för ägarledda företag är likartade oberoende av vilken bransch de är verksamma inom.
 
I mitten av 90-talet skildes revisionen från konsultverksamheten och det finns idag inget ägarsamarbete mellan LRF Konsult och LR Revision. Vilket enligt Mats Pettersson ger en tydligare rollfördelning mellan konsulttjänsterna/rådgivning och revision/granskning. Frågor om löpande redovisning, bokslut och deklarationer har emellertid förblivit en viktig del av LRF Konsults verksamhet.
- Tjänsterna har dock utvecklats till att handla mer om att bland annat utveckla företagens administrativa rutiner, säger Mats Pettersson.
 
För två år sedan introducerade LRF Konsult en ny tjänst, webbkontoret. Det gör det möjligt för företagaren att arbeta hemma med sin redovisning, uppkopplad mot LRFs dator. De var först i landet att ha en sådan tjänst. Och kunden får även tillgång till de senaste programversionerna, daglig backup och direkt jourverksamhet. Vid arbetstoppar eller sjukdom kan LRF Konsults personal tillfälligt sköta redovisningen. Kunden kan även lämna ifrån sig vissa delar av redovisnigen till exempel de som kräver att man är insatt i snåriga regelverk. LRF Konsult hjälper därmed sina kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi.

LRF Konsult

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0346-29701
Fax: 0346-82166


Email:
mats.pettersson@konsult.lrf.se

Hemsida:
www.konsult.lrf.se

Adress:
LRF Konsult
Torggatan 1
31131 FALKENBERG

| 13 SENASTE FÖRETAGEN